Báo Người Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải, với giải ba là tác phẩm “Người thay trời làm mưa” của Lê Trường và giải khuyến khích là tác phẩm “Khối ngoại áp đảo chăn nuôi” của Nguyễn Văn Hải.

Giải nhất năm nay thuộc về tác phẩm “Xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đặt ra” của nhóm tác giả Bùi Thị Trúc Mai, Phan Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Phước (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM).

D.Quốc