Người dân thả rùa biển ở xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo, Việt Nam có 5 loài rùa biển, gồm: vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, rùa da và quản đồng. Trong đó, 4 loài rùa lên bãi biển đẻ trứng tại 14 vùng cồn cát ở vịnh Bắc Bộ, miền Trung và một số đảo. Tất cả các loài rùa biển ở Việt Nam đều đang bị đe dọa tuyệt chủng do môi trường sống, bãi đẻ bị phá hủy và bị đánh bắt làm thực phẩm, đồ trang trí.

Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu về rùa biển, thiết lập bản đồ vùng rùa biển làm ổ đẻ trứng, cứu hộ, chăm sóc rùa con... Tuy nhiên, công tác bảo tồn loài này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, nhân lực, công nghệ…
Tin-ảnh: K.Nam