Trong báo cáo gởi Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác Phòng chống tham nhũng, UBND TP HCM cho hay, trong thời gian hơn 1 năm (từ ngày 1- 8- 2013 đến ngày 31-7-2014), tổng số quà tặng mà cán bộ, công chức, viên chức nộp lại cho cơ quan, đơn vị nơi mình công tác là 485.824.000 đồng. Trong đó, đáng chú ý là tập thể y, bác sĩ tại Bệnh viện Bình Chánh nộp lại quà tặng là 422.824.000 đồng.

Quận Phú Nhuận có 6 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 63.000.000 đồng, gồm chiến sĩ công an, 1 viên chức trường Độc Lập, chủ tịch UBND phường 4 và 1 cán bộ tư pháp phường 4. Đặc biệt, có 1 giáo viên của trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm (quận Phú Nhuận) nộp lại quà tặng của phụ huynh học sinh trị giá 58.800.000 đồng.

Q.Hiền