Cử tri xã đảo Thổ Châu đi bầu cử sớm vào ngày 19-5 vừa qua.

Cử tri xã đảo Thổ Châu đi bầu cử sớm vào ngày 19-5 vừa qua.

Ngày 31-5, ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã thống nhất hủy tư cách đại biểu đối với ông Nguyễn Trường Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, vì đã tham gia ứng cử ở HĐND 3 cấp, sai với quy định.

Kiểm tra bước đầu cho thấy, ông Vũ đã không trúng cử vào HĐND cấp xã nhưng được trúng cử vào HĐND cấp huyện và cấp tỉnh.

“Có thể do nơi đây chưa nắm rõ được luật mới nên mới xảy ra việc công dân nộp hồ sợ ứng cử ở 3 cấp mà cán bộ chuyên môn không phát hiện ra. Vì thế, ứng cử viên nào làm sai thì sẽ bị hủy tư cách đại biểu của ứng cử viên đó”- ông Thăng khẳng định.

T.Nốt