. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng 180 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ông Nguyễn Thiện Nhân (phải) - trao Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho các linh mục Ảnh: Thanh Vũ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ông Nguyễn Thiện Nhân (phải) - trao Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho các linh mục Ảnh: Thanh Vũ

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trong 5 năm qua, về công tác từ thiện xã hội, đồng bào Công giáo cả nước đã đóng góp trên 600 tỉ đồng. Tại tỉnh Ninh Bình, 100% xứ, họ đạo đăng ký thi đua xây dựng “Làng văn hóa” gắn với ký giao ước thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; tỉnh Khánh Hòa có 100% khu dân cư Công giáo đạt “Khu dân cư văn hóa”.

P.Anh