Trong đó, khu vực cửa biển Ðề Gi thuộc thôn An Quang, xã Cát Khánh và thôn Trung Lương, xã Cát Tiến là bị xâm thực nặng nhất. Riêng khu vực An Quang đã bị biển xâm thực vào hơn 250m và kéo dài hơn 1km và đợt bão số 3 vừa qua đã xâm thực vào thêm 2m nữa. Ðáng lo ngại là 40 hộ dân ở 2 xã trên đã và đang sống sát khu vực nguy hiểm. Ngày 18-8, lãnh đạo UBND huyện Phù Cát và các ngành chức năng đã chỉ đạo UBND 2 xã Cát Khánh và Cát Tiến khẩn trương đưa 37 hộ dân nói trên di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

 

L.Thành