Tại khu phố 3, 4 phường Đức Long, biển xâm thực sâu vào đất liền 15 - 20m, làm sập 9 căn nhà và đang uy hiếp 83 căn nhà tạm của ngư dân. Khu vực xã Tiến Thành bị biển xâm thực vào đất liền 10m, làm ngã đổ 30 cây phi lao và gây sạt lở 2 bể nước nuôi tôm giống của DNTN Đức Tân. Vùng biển Đồi Dương - Thương Chánh bị biển xâm thực 1.500m. Phường Phước Lộc, thị xã La Gi bị biển xâm thực trên 500m, làm sập đổ 4 căn nhà và uy hiếp 16 căn nhà khác...

Các địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ dân di chuyển nhà cửa, tài sản tới nơi an toàn.

Theo Lao Động