Diện tích rừng bị xâm hại 13.500 m2, trong đó có 245 cây gỗ có đường kính 30 - 80 cm bị chặt hạ, với khối lượng 101 m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8. Ðối tượng phá rừng không phải là “lâm tặc” mà là một cơ quan nhà nước – đó là Công ty Du lịch Bình Thuận. Ðược biết, Công ty Du lịch Bình Thuận đang là chủ đầu tư công trình cáp treo núi Tà Cú. Ðể thuận tiện cho việc thi công cáp treo, công ty đã thuê mướn người đốn hạ cây rừng trái phép suốt dọc tuyến cáp treo với bề ngang 9 m, chiều dài 1.500 m mà không hề tiến hành thủ tục xin phép cơ quan chức năng. Theo Luật Quản lý và Phát triển rừng, loại rừng bảo tồn thiên nhiên chỉ được tác động vào khi có ý kiến phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị định 17/CP, nếu khai thác trái phép ở loại rừng này chỉ trên 7 m3 sẽ bị truy cứu hình sự.

H.Thanh