Bộ Chính trị thêm hai ủy viên

Tin mới

11/05/2013 22:03

Đó là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân * Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn

Sáng qua, 11-5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc.
 
Hai ủy viên Bộ Chính trị mới: ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Ảnh: TTXVN

BCH Trung ương đã xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo với các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Tiếp thu nhiều ý kiến

BCH Trung ương hoan nghênh, cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng đã tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc, giải trình các góp ý xây dựng để hoàn thiện thêm một bước dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội (QH) xem xét, quyết định.

Qua đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng này, nhân dân ta một lần nữa thể hiện cao độ lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng chăm lo xây dựng Nhà nước ta, xây dựng đất nước ta, dân tộc ta vững mạnh, trường tồn. Tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân tán thành với nội dung của dự thảo.

So với bản dự thảo được công bố, đã có rất nhiều ý kiến của nhân dân được tiếp thu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng. Đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, còn ý kiến khác nhau, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo định hướng lựa chọn, tiếp thu, giải trình. Đối với các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, Trung ương kiên quyết phê phán, bác bỏ.

Trung ương giao Đảng đoàn QH cùng Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa Cương lĩnh Chính trị năm 2011 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5, các kết luận của Bộ Chính trị và của hội nghị Trung ương lần này, khẩn trương chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình kỳ họp sắp tới của QH.

Triển khai thực hiện 3 lĩnh vực quan trọng

Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Trung ương cho rằng đây là 3 lĩnh vực cực kỳ quan trọng, có nội dung phong phú, nhiều mặt và quan hệ mật thiết với nhau. Nhiệm vụ chung đặt ra là: Phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh theo địa bàn, ngành, lĩnh vực và từng bước nhân rộng trên cả nước.

Thực hiện phân vùng chức năng sinh thái làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và địa phương theo hướng phù hợp với đặc tính sinh thái từng vùng, hài hòa với thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thiết lập, ứng dụng các mô hình dự báo tổng thể tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường và kinh tế - xã hội; thí điểm phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nghiên cứu nhân rộng ra
cả nước...

Nhiệm kỳ này cần sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các chiến lược đã được ban hành trên 3 lĩnh vực này, tập trung giải quyết những vấn đề nhân dân đang đặc biệt quan tâm: triều cường, nước biển dâng; nạn phá rừng, khai thác hủy hoại một số loại khoáng sản; phát triển thủy điện tràn lan, gây hậu quả xấu đến xã hội và môi trường; bỏ hoang hóa đất đai sau khi được giao quyền sử dụng cho các dự án đầu tư...

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH và ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. BCH Trung ương cũng bầu bổ sung ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1954, quê Bến Tre) là thạc sĩ kinh tế - cử nhân chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X và XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu QH khóa XII, XIII. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch QH khóa XIII, bà Ngân là thứ trưởng Bộ Tài chính, bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại, bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân (SN 1953, quê Trà Vinh) là giáo sư - tiến sĩ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; đại biểu QH khóa X, XII, XIII. Trước khi được QH khóa XIII phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nhân là phó chủ tịch UBND TPHCM, bộ trưởng Bộ GD-ĐT rồi Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
 
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị, Trung ương đã cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; số lượng cho mỗi chức danh; cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự giới thiệu vào quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như các nhiệm kỳ tiếp theo.
 

Trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân

Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị đạt được.

Theo Tổng Bí thư, tại hội nghị, Trung ương nhấn mạnh củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vừa qua đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng so với yêu cầu phát triển, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém.

Trung ương yêu cầu thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm mục tiêu xây dựng, tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nêu rõ hội nghị nhất trí cho rằng tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương bàn và ban hành nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện được yêu cầu nêu trên, Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

“Trách nhiệm của chúng ta sau hội nghị này là phải triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương vừa thông qua, coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực. Ở đây đòi hỏi chẳng những phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn mà còn phải có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo TTXVN
 

Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

BCH Trung ương đã xem xét kỹ và nhất trí cao với những nhận định, đánh giá và đề xuất nêu trong báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị thống nhất cho rằng trong hơn 1 năm qua, toàn hệ thống chính trị đã nghiêm túc quán triệt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết; nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng. Nhờ vậy đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trung ương yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, tập trung xây dựng và thực hiện thật tốt, có kết quả cụ thể các chương trình, kế hoạch sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc gắn với kiểm điểm công tác hằng năm.

 

Theo TTXVN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI