Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế.


Tân Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn

Tân Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn

Theo đó, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.


Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

D.Ngọc