Theo đó, điều động, bổ nhiệm mới có thời hạn ông Bùi Văn Ga, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Đinh Trung Tụng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

P. Dương