Theo đó, ông Nguyễn Viết Nên, sinh 1949 - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Võ Duy Chất; ông Lê Hữu Phúc, sinh 1954 - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, được cử giữ chức Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từ ngày 1-9-2003, thay ông Nguyễn Minh Kỳ. 

L. An