Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo là cần thiết

Tin mới

19/08/2012 23:59

(NLĐ) - Sáng 19-8, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã dự và chỉ đạo phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn là hết sức cần thiết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời tham mưu, giúp QH, HĐND tìm ra các giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, bất cập trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần thực hiện quy định của Hiến pháp và luật về bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc xây dựng đề án cũng phù hợp với yêu cầu đã nêu trong Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, trong đó, giao Ủy ban Thường vụ QH xây dựng quy chế về việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn trình QH tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012.
Ng.Tống
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI