Ngày 4-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 473 ngày 27-3-2012 của Ủy ban TVQH (phân bổ trái phiếu Chính phủ) về mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. 

Theo báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 473 của Ủy ban TVQH về trái phiếu Chính phủ, đề nghị bổ sung 5 dự án so với nghị quyết đã nêu, gồm dự án cầu Năm Căn (tỉnh Cà Mau, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh), dự án cầu Kim Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), dự án nhà ở sinh viên (Trường ĐH Trà Vinh), dự án Bệnh viện Ung thư (TP Đà Nẵng) và cụm 5 dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, điều chỉnh tăng quy mô 4 dự án do Bộ GTVT quản lý. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo Ủy ban TVQH về phương án bổ sung 5.500 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi. 

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn vượt thu và dư dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2011 là 59.042 tỉ đồng. Về nội dung “hỗ trợ các địa phương trọng điểm”, cụ thể, Hà Nội và TPHCM được hỗ trợ trở lại theo cơ chế đặc thù mỗi TP 800 tỉ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Pháp luật của QH đề nghị cho bổ sung 3 dự án luật, điều chỉnh tiến độ 4 dự án luật khác trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Ba dự án luật được đề nghị bổ sung gồm dự án Luật Việc làm, dự án Luật Khoa học và Công nghệ, dự án Luật Biển Việt Nam. Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đề nghị lùi thời gian cho ý kiến sang kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6.
THẾ DŨNG