Đối với khu tái định cư Long Sơn, Phó Chủ tịch đề nghị các đơn vị liên quan phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục, thông qua thương lượng với dân, để cơ bản hoàn tất đền bù trước 15-10. Riêng Khu Tưởng niệm các vua Hùng sẽ được bổ sung phần vốn đền bù cho toàn bộ 80 ha và chùa Xá Lợi Phật Đài sẽ di dời sang đất tái định cư Long Sơn với diện tích mới là 5.000 m2 cùng hệ thống đường vào chùa, điện nước do Nhà nước đầu tư.

D.Hảo