Chiều 16-3, tại cuộc họp báo về dự thảo Nghị định chuyển doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP), ông Nguyễn Duy Long - Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Tổ trưởng Tổ soạn thảo - đã trả lời câu hỏi của báo chí về hiện tượng gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nắm tài sản khủng tại Công ty CP Điện Quang.


Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hiệm đang nắm giữ 1,68 triệu cổ phần của Công ty Điện Quang

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hiệm đang nắm giữ 1,68 triệu cổ phần của Công ty Điện Quang

Ông Nguyễn Duy Long cho biết theo quy định về cơ chế cổ phần hóa (CPH) được thực hiện thí điểm từ năm 1992, lãnh đạo DN được mua CP của DN theo 2 nội dung. Một là mua CP ưu đãi theo số năm công tác trong khu vực Nhà nước như đối với tất cả cán bộ nhân viên khác. Cụ thể, mỗi năm làm việc trong khu vực Nhà nước được mua 100 CP ưu đãi giá bán bằng 60% trên cơ sở giá bán thấp nhất của giá đấu thành công. Như vậy, bản thân lãnh đạo DN cũng được ưu đãi như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong DN cổ phần hoá với chính sách mua ưu đãi bình đẳng như nhau dựa trên số năm làm việc.

Hai là đối với người lao động là chuyên gia trong DN có trình độ, khả năng cống hiến lớn thì Nghị định 59 và dự thảo lần này tiếp tục duy trì nội dung ngoài ưu đãi theo số năm công tác như trên còn tiếp tục được mua ưu đãi thêm nhưng không phải giảm giá như trên mà mua theo giá đấu thành công.

Như vậy tức là đối tượng này được ưu đãi quyền được mua thêm cổ phần.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Điện Quang.

Tỉ lệ cổ phiếu do bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tại Công ty Điện Quang đã tăng từ gần 858.000 cổ phiếu (cuối năm 2009) lên gần 1,16 triệu cổ phiếu sau khi được bổ nhiệm chức Thứ trưởng và hiện bà Thoa đang nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương 4,91 % vốn của Công ty Điện Quang. Không chỉ vậy, những thành viên khác trong gia đình bao gồm em trai, em dâu, các con gái và mẹ đẻ của vị Thứ trưởng hiện vẫn nắm giữ vị trí cao và sở hữu cổ phần lớn tại doanh nghiệp này.

T.Hà