Ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình, cho biết xác con bò tót được nhìn thấy tại một vườn rẫy của người dân. Theo ông Vân, con bò tót đực này “si tình” bò cái nhà nên bỏ đàn về làng sống từ năm 2008. Nhiều khả năng nó chết do “tuổi cao sức yếu”.

Bò tót đực bỏ đàn về làng sống với bò nhà vì “si tình”

Bò tót đực bỏ đàn về làng sống với bò nhà vì “si tình”

Từ khi về làng đến nay, con bò tót đực đã là cha của gần 20 bò tót lai. Số bò tót lai F1 này được Vườn quốc gia Phước Bình mua lại của nông dân trong xã để thực hiện đề tài khoa học Nghiên cứu di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus).

Theo tài liệu của ngành NN-PTNT Ninh Thuận, hiện vùng rừng của 2 huyện Bác Ái và Ninh Sơn có bầy bò tót khoảng 30 con đang sinh sống.

Tin-ảnh: L.Trường