Tại buổi kiểm tra, ngoài Phòng khám S.O.S được ghi nhận hoạt động tương đối đàng hoàng, đoàn công tác phát hiện một số dấu hiệu thiếu sót ở 2 phòng khám còn lại (có bác sĩ Trung Quốc hành nghề, có cổ đông là người Trung Quốc) liên quan đến chuyên môn, quy trình, thủ tục khám chữa bệnh, niêm yết giá “khủng”...

Đoàn công tác kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi
Đoàn công tác kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi

Theo Sở Y tế TP HCM, trong năm 2016, sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt 14.000 cơ sở y tế tư nhân sai phạm với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Trong số, hơn 10% tiền phạt là dành cho 16 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc.

Tin-ảnh: Ng.Thạnh