Ngày 2-6, Cổng thông tin điện tử Quốc hội đã ra thông cáo về việc tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 13-6 đến ngày 15-6.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 1.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV sẽ diễn ra từ 13 đến 15-6

Theo đó, các Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước QH gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện.

Căn cứ vào chương trình kỳ họp, ý kiến, kiến nghị cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định các nhóm vấn đề chất vấn gồm:

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 2.

Bô trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chất vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT sẽ trả lời chất vấn về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT sẽ trả lời về giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng sẽ trả lời về vấn đề tránh lãng phí trong đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời về vấn đề hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sẽ trả lời các vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đăng đàn trả lời chất vấn - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời về vấn đề cấp phép hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Được biết, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Kênh truyền hình Quốc hội và Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http://www.quochoi.vn) để đồng bào, cử tri cả nước theo dõi, giám sát.

N.Quyết