Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước quý I đạt 430 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN, tình hình bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu vẫn là vấn nạn gây nguy cơ mất thị trường thế giới. Cơ cấu tôm nguyên liệu xuất khẩu đã không được thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường; vấn đề giống thủy sản chưa được giải quyết, không đủ giống chất lượng cao cho dân nuôi... Để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản từ nay đến cuối năm 2003, Bộ Thủy sản đưa ra các giải pháp, trong đó có việc xúc tiến mở thêm các thị trường mới như Mexico, Trung Đông, Ecuador...

V.Hương