Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; lãnh đạo TPHCM, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và đáp lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Bác Hồ, đồng bào ta triệu người như một, khí phách ngất trời, từ Bắc vô Nam đồng lòng, hợp sức vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải),
trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Chủ tịch nước tặng Công ty Vissan Ảnh: TTXVN
“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”- ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

37 năm qua, từ sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo TPHCM đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí; Giải thưởng Nhà nước cho cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho một tập thể; Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba cho 4 tập thể; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì cho 31 tập thể, 14 cá nhân.

Ph. Anh