Vấn đề này đã được đặt ra từ gần 10 năm nay nhưng chưa thành hiện thực, chủ yếu do tình trạng kỹ thuật lưới điện của các quốc gia không tương đồng. Hiện nay, các quốc gia ASEAN đang khuyến khích kết nối lưới điện giữa các nước trong từng khu vực nhỏ tiến tới kết nối trong toàn khu vực sớm nhất vào năm 2020.
 
Hiện nay, trong khối ASEAN vẫn có những ý kiến khác nhau về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân của VN vì đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong ASEAN. Do đó, vấn đề này cũng được bàn thảo nhằm thiết lập mạng lưới hợp tác điện hạt nhân trong khu vực.
 

Hội nghị năng lượng ASEAN lần thứ 28 được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 19 đến 23-7.

T.Hà