Hiện cả nước có 39 tổ chức tôn giáo của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với 28.000 cơ sở thờ tự, gần 25 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số cả nước). Việt Nam được xếp thứ ba trên thế giới về mức độ đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại biểu của các tổ chức tôn giáo Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại biểu của các tổ chức tôn giáo Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong các giai đoạn cách mạng, Đảng và nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và đồng bào không theo tôn giáo... Đồng bào các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN, Chủ tịch nước mong các tôn giáo tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, cùng nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

B.T.C