Theo đó, 3 tuyến đường được tổ chức lại giao thông là Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn và Vĩnh Viễn, cấm xe khách trên 25 chỗ ngồi lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ theo từng đoạn, áp dụng từ ngày 29-10. Riêng xe buýt vẫn lưu thông bình thường trên các tuyến đường này.


Các loại xe khách trên 25 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên 3 tuyến đường là Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn và Vĩnh Viễn

Các loại xe khách trên 25 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên 3 tuyến đường là Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn và Vĩnh Viễn

* Cụ thể, đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ), xe khách trên 25 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên cả 2 hướng từ 6 giờ đến 22 giờ.

Lộ trình thay thế:

Lộ trình 1: đường Lê Hồng Phong => đường Lý Thái Tổ => đường Hùng Vương.

Lộ trình 2: đường Lê Hồng Phong => đường Hùng Vương => đường Nguyễn Chí Thanh => đường Sư Vạn Hạnh => đường Ngô Gia Tự => đường Lê Hồng Phong.

* Đường Trần Nhân Tôn (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Hùng Vương), xe khách trên 25 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên cả 2 hướng 6 giờ đến 22 giờ.

Lộ trình thay thế:

Lộ trình 1: đường Trần Nhân Tôn => đường Nguyễn Chí Thanh => đường Sư Vạn Hạnh => đường Ngô Gia Tự => đường Lê Hồng Phong..

Lộ trình 2: đường Ngô Gia Tự => đường Lý Thái Tổ => đường Hùng Vương.

* Đường Vĩnh Viễn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Ngô Gia Tự), xe khách trên 25 chỗ ngồi bị cấm lưu thông trên cả 2 hướng từ 6 giờ đến 22 giờ.

Lộ trình thay thế:

Lộ trình 1: đường Lê Hồng Phong => đường Ngô Gia Tự => đường Vĩnh Viễn và ngược lại.

Lộ trình 2: đường Vĩnh Viễn => đường Sư Vạn Hạnh => đường An Dương Vương => đường Trần Phú => đường Lê Hồng Phong.

Gia Minh