Một đơn vị của Công an tỉnh Hà Tĩnh ký cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình - Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Một đơn vị của Công an tỉnh Hà Tĩnh ký cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3 - Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

 

Bộ Công an vừa ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (hợp nhất Thông tư 02/2010 và Thông tư 54/2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 02).

Theo đó, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) thì sinh 1 con hoặc 2 con, nếu 1 trong 2 người đã có con riêng (con đẻ); sinh 1 con hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp 2 người đã từng có 2 con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Những trường hợp không coi là vi phạm quy định về số con của mỗi cặp vợ chồng, gồm: sinh lần đầu mà sinh 3 trở lên; đã có 1 con, sinh lần thứ 2 mà sinh đôi trở lên; trường hợp sinh lần thứ 3 nhưng cả 2 con hoặc 1 trong 2 con sinh trước đó bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo được cơ sở y tế có thẩm quyền (theo quy định của Bộ Y tế) xác nhận không có khả năng lao động và phát triển bình thường.

Ngoài ra, trường hợp cả vợ và chồng là người dân tộc thiểu số (hoặc một trong hai người là người dân tộc thiểu số) mà dân tộc đó có số dân dưới 10.000 người (theo số liệu công bố chính thức của Nhà nước) thì số con của mỗi cặp vợ chồng thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Theo văn bản thông tư hợp nhất của Bộ Công an, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy vi phạm chính sách dân số lần thứ nhất thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nếu vi phạm lần thứ hai thì bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức và giáng một cấp bậc hàm hoặc hạ một bậc lương (đối với cán bộ hưởng lương vượt khung). Nếu tiếp tục vi phạm lần ba thì xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, đồng thời giải quyết cho chuyển ra khỏi lực lượng công an nhân dân (xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành) hoặc cho nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện).

Cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy vi phạm lần thứ nhất thì xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nếu vi phạm lần thứ hai thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Nếu tiếp tục vi phạm lần thứ ba thì xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng một cấp bậc hàm, đồng thời giải quyết cho chuyển ra khỏi lực lượng công an nhân dân (xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành) hoặc cho nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện).

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ sinh con vi phạm số con theo quy định mà không báo cáo, khi tổ chức phát hiện thì xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức (nếu giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy), giáng một cấp bậc hàm hoặc hạ một bậc lương (đối với cán bộ hưởng lương vượt khung) và giải quyết cho chuyển ra khỏi lực lượng công an nhân dân (xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành) hoặc cho nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện); nếu là lao động hợp đồng thì xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải.

Thế Kha