Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên  giáo Thành ủy, năm 2008, nhìn chung, xu hướng tích cực vẫn là chủ đạo, triển vọng phát triển của đất nước và TP vẫn đem lại niềm tin vững chắc về hướng đi lên của đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Nhưng bối cảnh chung, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính đã làm cho chúng ta gặp không ít thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo

Mục tiêu chung, công tác tuyên giáo năm 2009 là tích cực khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát hiện và tận dụng mọi cơ hội, vận động mọi cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, tham gia tích cực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền; tăng cường và củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; làm cho những giá trị văn hóa tốt đẹp trở thành xu hướng chung của toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chỉ đạo: Muốn vun bồi, phát triển những điều tốt đẹp, làm cho những giá trị văn hóa tốt đẹp trở thành xu hướng chung của toàn xã hội thì từng cán bộ, đảng viên phải tích cực làm gương mới có sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân.

V.Gia