Ngày 20-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 11- NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và 9 chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP khóa XV.

Chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định hội nghị lần này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhóm giải pháp đầu tiên và quan trọng là tự phê bình và phê bình phải được thực hiện theo đúng tinh thần của nghị quyết. Tiếp đó, cần tổ chức cán bộ quản lý kiểm điểm trước về những nhiệm vụ, chức trách được giao, thông qua đó để sàng lọc, đánh giá đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đáng chú ý, theo ông Nghị, cần đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; thực hiện luân chuyển; kê khai tài sản trung thực, công khai.

Bên lề hội nghị, trả lời câu hỏi của báo chí, ông Phạm Quang Nghị cho biết: “Hằng năm, lấy phiếu tín nhiệm, nếu cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu công việc thì cùng lắm sau 2 năm phải thay. Thậm chí 1 năm mà lấy phiếu tín nhiệm quá thấp, không làm được việc thì cũng có thể thay”.

* Sáng cùng ngày, Thành ủy TPHCM cũng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nêu rõ: Xây dựng Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người nên rất khó, rất phức tạp nhưng không thể không làm, vì đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi. Chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Chúng ta nhất định tiếp tục xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh hơn nữa từ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng lần này; quyết tâm đạt hiệu quả ngay từ khâu bắt đầu là học tập, quán triệt nghị quyết.

Trong 2 ngày làm việc, hội nghị tiếp tục trao đổi, thảo luận về dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và các dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI...

Thế Dũng - Vĩnh Tùng