Nạn tham nhũng, lãng phí tài sản công, cải cách hành chính, tình trạng cán bộ quan liêu, nhũng nhiễu khi dân đi làm thủ tục nhà đất... là những vấn đề gây bức xúc và được cử tri nhắc đến nhiều. Tại quận 8, cử tri yêu cầu cán bộ lãnh đạo cần tôn trọng ý kiến của dân, “vi hành” nhiều hơn để thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của dân. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết sẽ tiếp tục đốc thúc các bộ – ngành, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời tăng cường giải quyết khiếu kiện của người dân. “Chống tham nhũng, lãng phí phải thực sự có chuyển biến trong năm 2007 để tạo niềm tin trong nhân dân”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

. Cùng ngày, tổ ĐBQH, gồm các ông Trương Tấn Sang, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và Hòa thượng Thích Hiển Pháp đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri quận 3 - TPHCM. Tại đây, cử tri đề nghị kỳ bầu cử QH khóa XII cần tăng tỉ lệ số đại biểu chuyên trách, ít nhất là 40% và tăng cường các ứng cử viên tự ứng cử để kỳ bầu cử thực sự dân chủ, chọn được những đại biểu vì nước, vì dân.

M. Nam – V. Thảo