Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề án phải nêu rõ nội dung: Những cán bộ công chức nam trên 56 và nữ trên 51 tuổi, nếu trình độ, năng lực hạn chế, chưa có bằng đại học, không hoàn thành nhiệm vụ, sức khỏe yếu, nghỉ chữa bệnh hoặc có nhu cầu nghỉ việc sớm đều sẽ được cho nghỉ, hưởng lương 100% chờ đến tuổi hưu theo quy định.

Q.Khương