Từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2011, bà Uyên lập phiếu thu trả nợ vay của nhiều khách hàng nhưng không nhập quỹ và chiếm dụng luôn số tiền này. Sau khi bị phát hiện, bà Uyên đã trả cho Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận hơn 500 triệu đồng và cam kết trả hết số tiền biển thủ còn lại trong tháng 1-2012.

Cũng trong năm 2011, bà Mai Đình Nguyên Hạ, cán bộ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Tháp Chàm, đã biển thủ công quỹ hơn 9,4 tỉ đồng và đã bị phạt tù 28 năm.

L.Trường