Sau 3 ngày làm việc, ngày 16-10, Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng bộ Công an Trung ương (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 
Trong diễn văn bế mạc đại hội, đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2010 - 2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng CAND, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
 
Đại hội cũng thống nhất triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và phản động; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội...  
 
. Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII đã khai mạc.
 
Tham dự và chỉ đạo đại hội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, nhân dân Nghệ An về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Ông Trương Tấn Sang đề nghị đại hội tập trung thảo luận, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế; tìm giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để trong nhiệm kỳ tới xây dựng Đảng bộ Nghệ An thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
 
Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Nghệ An có mức thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước như mong muốn của Bác Hồ trong thư gửi Đảng bộ Nghệ An ngày 21-7-1969.
Trà Giang