Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, theo TTXVN, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Trong năm 2007, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn giữ vững an ninh chính trị và an ninh quốc gia; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đời sống nhân dân được cải thiện; tiềm lực quốc gia được tăng cường; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ... Trong những thành tựu đó có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND.

Về nhiệm vụ công tác công an trong năm 2008, Tổng Bí thư lưu ý: Lực lượng CAND phải đổi mới toàn diện các mặt công tác cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời phải chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ lực lượng CAND. Tập trung đầu tư cho công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo chính xác, kịp thời hơn. Phối hợp chặt chẽ giữa công an - quốc phòng - ngoại giao và các ngành nhằm tăng cường khả năng phân tích, đánh giá, chủ động phòng ngừa. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tham gia giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Góp phần tích cực hơn trong nỗ lực phòng chống, giảm thiểu tai nạn giao thông và hậu quả thiên tai, dịch bệnh. 

B.T.D