Đây là những cây có dáng  hoa đẹp sẽ làm tăng vẻ mỹ quan cho TP.  Bên cạnh đó, Công ty Công viên Cây xanh đã lập đề án đốn bỏ hàng loạt các loại cây tạp không phát huy được tác dụng bảo vệ môi trường như: da, bã đậu, trứng cá, keo lá tràm... Từ nay đến năm 2005, sẽ có 3.000 cây tạp, cây có nguy cơ ngã đổ bị đốn bỏ để  trồng thêm trên 5.000 cây phù hợp.

Th.Mai