Ngày 8-7 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc về chính sách dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước là vấn đề chiến lược, cơ bản không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Theo TTXVN, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá lại các chính sách dân tộc đã triển khai; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý để làm tốt hơn, hiệu quả hơn chính sách dân tộc thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc Ảnh:TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc Ảnh:TTXVN

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan chăm lo tốt hơn nữa đời sống và sản xuất cho đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chú trọng công tác đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc...

l Ngày 7-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó quy định về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; ưu đãi thuế và một số chính sách khác áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản…

Ng.Tống - Th.Dũng