Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục nâng lên

Tin mới

21/01/2013 23:41

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc vào ngày 21-1 để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012.

TXVN cho biết báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương nêu rõ năm 2012, cấp ủy và UBKT các cấp cùng với lãnh đạo tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ việc kiểm điểm trong toàn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4... Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa thực sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoặc chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đối với cấp ủy cấp dưới...

Năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp tập trung kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm là khắc phục những vấn đề đã kết luận sau tự phê bình và phê bình; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

L.Duy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI