Cụ thể, ngày 29-3, chạy thêm tàu SN; ngày 30-3, chạy thêm tàu SN4, SN6, SN8. Ngoài ra, hằng ngày, ga Sài Gòn vẫn duy trì đôi tàu SNT1/2 từ TPHCM đi Nha Trang và ngược lại.

Cũng do nhu cầu đi lại của hành khách từ TPHCM đến Phan Thiết và ngược lại trong dịp lễ tăng cao nên ngoài đôi tàu SPT1/2 đang chạy thường xuyên, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn cũng sẽ cho chạy thêm đôi tàu PT4/PT3 từ TPHCM đi Phan Thiết vào các ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật. 

Q.Hiền