Anh Sơn vừa dừng xe để kiểm tra thì bộ phận máy xe đột nhiên bùng cháy. Ngay lập tức, người dân sống chung quanh hỗ trợ dập lửa. Sau 5 phút cháy, toàn bộ máy xe và phần yếm bọc máy xe bị cháy rụi. Xe Honda Future được anh Sơn mua lại của người quen vào năm 2010, đến nay chạy được gần 40 nghìn km.

Theo Hải Phòng Online