Thân đập chính thủy điện Sông Tranh 2.
EVN đã chi 50 tỉ đồng để thuê chuyên gia, nhà thầu Trung Quốc xử lý sự cố rò rỉ nước qua thân đập chính tại thủy điện Sông Tranh 2, xảy ra vào tháng 3. Trong tháng 8 này sẽ xử lý xong việc thấm nước qua đập thủy điện này.
Th.Phương