Kết quả biểu quyết việc thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết việc thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 26-7, biểu quyết về Dự thảo Nghị quyết cơ cấu tổ chức của Chính phủ, có 462 phiếu tán thành của đại biểu Quốc hội, tương ứng 93,52%.

Trước đó, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày ý kiến thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021). Trong đó, có ý kiến đề nghị thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Về cơ cấu chung, các đoàn cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ vẫn giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như hiện nay. Cụ thể, 18 bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, có một số ý kiến thành lập thêm Bộ Gia đình, phụ nữ, trẻ em và Bộ Thanh niên và trẻ em; Bộ Năng lượng thành lập cơ quan quản lý nhà nước về biển, đảo; tách Bộ Tài nguyên và Môi trường thành 2 bộ; nhập bộ Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư, nhập Bộ Giao thông vận tải và bộ Xây dựng thành một bộ; đổi tên Uỷ ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc, Bộ Công an thành Bộ An ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng quốc gia Việt Nam hoặc Ngân hàng Trung ương…

Với những ý kiến nêu trên, Chính phủ tiếp thu và giải trình như sau: Cơ cấu của Chính phủ theo mô hình bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực, đã được giữ ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII đến nay, phù hợp xu thế chung của thế giới. Thực tiễn ở nước ta, cơ cấu này ngày càng phát huy hiệu quả góp phần cải cách hành chính, tinh giản bộ máy. Do đó, Chính phủ trình Quốc hội cho giữ ổn định bộ máy tổ chức như 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Về việc đổi tên, Chính phủ cho rằng để tiết kiệm, tránh lãng phí, không phát sinh vướng mắc trong hoạt động, đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ như hiện nay.

Chính phủ đề nghị giữ nguyên tên gọi 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ như hiện nay
Chính phủ đề nghị giữ nguyên tên gọi 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ như hiện nay

Đặc biệt, Chính phủ cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đề nghị Chính phủ thay đổi lề lối làm việc; xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, tăng cường phân cấp cho địa phương; tinh giản biên chế tại các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan ngang bộ…

Riêng với ý kiến đề nghị thành lập cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo giải trình nêu rõ: “Chính phủ xin tiếp thu và sớm trình đề án quyết định thành lập theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước”.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có dự thảo về việc thành lập Ủy ban Quản lý, Giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến khác nhau. Ủy ban này ra đời được kỳ vọng sẽ trực tiếp quản lý 30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngăn được tình trạng vốn nhà nước đang bị thất thoát như vừa qua.

Ph.Nhung - Ng.Quyết - V.Duẩn