Tuần trước, Thống đốc bang Virginia M. Warner cũng tuyên bố không nhìn nhận cờ của ngụy quyền Sài Gòn trước đây như là biểu tượng của VN.

Phản ứng về việc một số địa phương của Mỹ tìm cách thông qua nghị quyết về cái gọi là “Lá cờ di sản và tự do”, ngày 30-7-2003, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ chỉ công nhận lá cờ của nước CHXHCN VN. Lá cờ này được treo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng với cờ của các quốc gia khác mà Hoa Kỳ đang có quan hệ ngoại giao.

Trước đó, ngày 29-7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ sự không đồng tình với tiến trình lập pháp công nhận lá cờ của chính quyền cũ tại miền Nam VN của một số tiểu bang và địa phương và nêu rõ những hành động như vậy chứa đựng những hậu quả tiêu cực, có thể làm “phương hại đến quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và VN”.

P. Dương