Chính phủ nỗ lực khắc phục yếu kém

Tin mới

14/11/2012 23:20

Cam kết nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu
về tất cả những hạn chế yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ”.
Ảnh: THẾ DŨNG

“Chốt” lại phiên chất vấn sáng 14-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn khoảng 90 phút để báo cáo, giải trình thêm về một số nội dung mà nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và cử tri quan tâm, cũng như trả lời chất vấn trực tiếp về những giải pháp cơ bản giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đột phá để tái cấu trúc nền kinh tế, chống tham nhũng, thủy điện...

Hoàn thiện bộ máy Chính phủ

Chất vấn đầu tiên, các ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận), Dương Trung Quốc (Đồng Nai) và Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cùng đặt câu hỏi về giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém mà Thủ tướng với trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ đã nhận lỗi trước QH tại phiên khai mạc.

Trả lời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại việc ông đã nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu về tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc yếu kém, khuyết điểm trong giám sát kiểm tra hoạt động của DN, tập đoàn và tổng công ty Nhà nước trước QH trong phiên khai mạc. Cam kết nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, Thủ tướng đã trình bày 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Thứ nhất, nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp; hiệu lực, hiệu quả trong thực thi thể chế, cơ chế luật pháp.

Thứ hai, tập trung khắc phục yếu kém, nâng cao năng lực dự báo phân tích đánh giá tình hình và năng lực phản ánh chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường năng động, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các diễn biến rất nhanh, phức tạp và đầy biến động, bất trắc.

Thứ ba, tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý trong việc xây dựng hoàn thiện các quy hoạch chiến lược kế hoạch quản lý.

Thứ tư, tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra, giám sát để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và yếu kém. Thủ tướng nhìn nhận đây là một khuyết điểm lớn của Chính phủ, điển hình như giám sát kiểm tra đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Chính phủ và hành chính các cấp. Trong giải pháp này, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; chú ý tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao năng lực giải đáp, giải trình của người lãnh đạo các cấp, qua đó chịu sự giám sát của nhân dân.

Phát huy dân chủ

ĐB Đàng Thị Mỹ Hương chất vấn Thủ tướng về giải pháp cơ bản trước mắt và lâu dài để giúp DN vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận đúng là cộng đồng DN, nhất là các DN vừa và nhỏ, đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời nhấn mạnh tới 4 nhóm giải pháp lớn: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt phải kiềm chế cho được lạm phát; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình kinh tế gắn liền với triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá để tạo thuận lợi trước mắt và cơ bản lâu dài cho DN; giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, đóng băng thị trường bất động sản; cải cách hành chính, bao gồm cả thể chế và thủ tục. Bên cạnh các nhóm giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn từng DN tự đổi mới để vượt qua khó khăn bằng chính nội lực của mình.
Trả lời câu hỏi về giải pháp cơ bản nhất để tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là 3 khâu đột phá để phát triển nhanh, bền vững mà Đại hội XI của Đảng đề ra. “Phải phát huy quyền làm chủ và chăm lo lợi ích chính đáng của người dân.
Không có dân chủ thực sự, bình đẳng, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế thì không có kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; không huy động được mọi tiềm năng, nguồn lực của dân tộc; không nâng cao được hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế và không hội nhập được với kinh tế quốc tế... Không có dân chủ đầy đủ, thực sự thì không thể bảo đảm và phát huy quyền tự do chính đáng của người dân mà Hiến pháp, luật pháp quy định và không thể tạo được sự đồng thuận trong xã hội...
Không có dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch thì không thể xây dựng được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và không thể đấu tranh ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Không có dân chủ thực sự cũng không thể lựa chọn được những cán bộ tốt, có đủ năng lực, phẩm chất để gánh vác việc dân, việc nước. Không có dân chủ cũng khó hoạch định được đường lối, chủ trương, chính sách một cách phù hợp, sát thực tế và cuộc sống” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc phần trả lời chất vấn kéo dài gần 2 giờ với lời hứa: “Những câu hỏi của ĐB mà Thủ tướng không kịp trả lời thì sẽ trả lời bằng văn bản và trên website Chính phủ”.

Đảng hiểu rất rõ tôi

Trong phần chất vấn, ĐB Dương Trung Quốc đặt 2 câu hỏi: Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?

Trả lời câu hỏi thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm ông theo Đảng hoạt động cách mạng và chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng. “Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho làm, đảm nhiệm một chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó. Là một cán bộ, đảng viên, tôi đã báo cáo đầy đủ với Đảng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương một cách nghiêm túc, đầy đủ về bản thân. Đảng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương cũng đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, phẩm chất đạo đức, năng lực, sức khỏe, thương tật, tâm tư, nguyện vọng. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và QH đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận, chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và QH. Tóm lại, có thể nói, gần suốt cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng, tôi không chạy, không xin và không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công, giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như đã làm trong suốt 51 năm qua” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đào thải những lời xin lỗi dễ dàng

ĐB Dương Trung Quốc (ảnh) cho biết chất vấn của ông không nhằm vào Thủ tướng mà là gợi mở, đòi hỏi Thủ tướng, Chính phủ đột phá mới về chế độ trách nhiệm với hệ thống hiện nay. Theo ông, phải sửa đổi lề lối làm việc để từng bước đào thải những lời xin lỗi dễ dàng và thực sự đi vào tinh thần trách nhiệm cao. “Tôi rất thông cảm với Thủ tướng và không có ý muốn Thủ tướng giải đáp được hết ngay. Điều quan trọng là mong Thủ tướng suy nghĩ về thông điệp mà tôi gửi đến” - ông Quốc nói.

Đánh giá về phần trả lời của Thủ tướng, ông Quốc nhấn mạnh: “Qua trả lời của Thủ tướng, tôi thấy rõ ông với tư cách là một chiến sĩ của Đảng, đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi hạn chế, yếu kém của mình trước Đảng và Đảng đã thông hiểu, chia sẻ để ông tiếp tục gánh vác trọng trách của mình”.

T.Dũng

PHẠM DƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI