­­­Tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những thành tựu to lớn của đơn vị trong những năm qua. Năm 2012, Tổng Công ty  Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận 4.350 tàu vào khai thác với sản lượng 3,49 triệu teus (46,4 triệu tấn), đạt doanh thu hơn 6.300 tỉ đồng, lợi nhuận 969 tỉ đồng...

Chủ tịch nước căn dặn các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí vận tải trên một đơn vị hàng hóa; riêng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cần tập trung đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp sức xây dựng các cảng tại các khu vực khác của cả nước; tích cực góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về chiến lược biển.

Biểu dương thành tích của Quân đoàn 4

Cùng ngày, TTXVN cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo nhiều địa phương đã đến chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (Bình Dương). Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4,  Chủ tịch nước biểu dương những thành tích, công lao to lớn của Quân đoàn 4 và nhắc nhở cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ cần thường xuyên phối hợp, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân trong bảo vệ an ninh chính trị và xây dựng địa bàn an toàn; làm tốt công tác dân vận; tăng cường công tác dự báo tình hình; chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.  
B.T.C