Trước đó, ngày 6-5-2014, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây lắp “Dự án xử lý bãi rác thị xã Sầm Sơn” với tổng mức đầu tư 26,2 tỉ đồng. Dự án được đấu thầu rộng rãi trong phạm vi cả nước. Đến ngày 9-6-2014, ông Trịnh Huy Triều đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đấu thầu từ rộng rãi sang chỉ định thầu và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.

Đến ngày 25-7-2014, vị chủ tịch này đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và chỉ định Công ty CP Hoàng Kỳ (khu đô thị Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa) làm nhà thầu. Tuy nhiên, công ty này bị tố cáo là của người nhà ông Triều, năng lực xử lý các dự án về môi trường còn hạn chế.

Qua thanh tra, kiểm tra, ông Trịnh Huy Triều thừa nhận giám đốc Công ty CP Hoàng Kỳ là ông Trịnh Văn Thành, người cùng quê và có họ hàng xa với ông. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ công ty này chưa có kinh nghiệm thi công dự án về môi trường (chưa thực hiện dự án nào về môi trường khi trúng thầu dự án trên).

Ngoài ra, theo kết quả thanh tra từ năm 2013 đến ngày 10-8-2015, ông Trịnh Huy Triều đã ký hợp đồng lao động và tiếp nhận 45 trường hợp về làm việc tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Sầm Sơn. Việc ký hợp đồng lao động của ông Triều chưa công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, số lượng, không đúng với quy định tại khoản 1 điều 30 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng. Kiểm tra sổ họp của UBND thị xã Sầm Sơn cũng không thấy thể hiện nội dung họp bàn về việc này. Bên cạnh đó, dù không có thẩm quyền ký hợp đồng lao động ngoài biên chế nhưng ông Triều vẫn ký hợp đồng lao động với 8 trường hợp cho Trung tâm Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Trịnh Huy Triều và một số cán bộ UBND thuộc Ban Thường vụ Thị ủy quản lý như trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, trưởng Phòng Nội vụ, trưởng Ban Quản lý dự án, chủ tịch UBND xã Quảng Cư… Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét trách nhiệm của ông Triều.

Tuấn Minh