Ông Nguyễn Bá Thanh đã lần lượt trả lời, giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp đã nêu lên và khẳng định chính quyền TP tạo mọi điều kiện và có cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc đầu tư và phát triển. Thời gian qua, tình trạng kiểm tra, kiểm sát tùy tiện các doanh nghiệp cơ bản đã giảm hẳn. Ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị, sắp tới doanh nghiệp nào phát hiện ra hiện tượng cán bộ công chức trong các ban ngành nhũng nhiễu hoặc gây khó dễ cho doanh nghiệp có thể viết thư riêng cho Chủ tịch TP, nếu phát hiện đúng người, đúng tội sẽ được khen thưởng. Đây là cuộc gặp gỡ đối thoại lần thứ 2 của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các doanh nghiệp trên địa bàn sau cuộc đối thoại đầu tiên tổ chức vào tháng 5-2000.

K.N