Bảng danh sách chi trá phụ cấp sai cho cán bộ xã Xuân Chinh theo Nghị định 116 của Chính phủ
Bảng danh sách chi trá phụ cấp sai cho cán bộ xã Xuân Chinh theo Nghị định 116 của Chính phủ

Ngày 9-12, ông Lương Văn Nhàn, Chánh thanh tra UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thanh kiểm tra lãm rõ những sai phạm tại UBND xã Xuân Chinh và đang yêu cầu lãnh đạo xã này khẩn trương khắc phục hậu quả, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong thời gian từ tháng 3-2011 đến tháng 12-2012, UBND xã Xuân Chinh đã chi thiếu phụ cấp thu hút cho 22 cán bộ, công chức (theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP) với số tiền 53,5 triệu đồng, chi thừa 23,4 triệu cho 5 cán bộ, công chức. Đặc biệt, từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011 bà Hoàng Thị Hằng không công tác tại UBND xã nhưng ông Cầm Bá Nhang, nguyên Chủ tịch UBND xã, ông Cầm Bá Tùng, kế toán ngân sách vẫn lập hồ sơ khống để nhận số tiền hơn 47 triệu đồng.

Tiếp đó, UBND xã này đã không chi trả trực tiếp số tiền điện 37,8 triệu đồng được nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo quý 3 năm 2012, mà lại trừ vào các khoản nợ của thôn là trái với quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong quý 3 năm 2014 ông Cầm Bá Nhang, lúc đó là Chủ tịch UBND xã, ông Cầm Bá Tùng, kế toán ngân sách tự ý sử dụng tiền chính sách bảo trợ xã hội của 111 đối tượng với số tiền 73,2 triệu đồng để chi trả giải phóng mặt bằng, hiện số tiền này chưa trả lại cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã này còn chi trả chậm tiền hỗ trợ cho người dân sản xuất nông nghiệp với số tiền 76,9 triệu đồng, tiền chế độ mai táng phí năm 2014 và 2015 cho thân nhân các đối tượng, tiền hỗ trợ cho học tập của năm 2013 - 2014 cho các em học sinh…

Trước những việc làm trên, Thanh tra huyện Thường Xuân đã yêu cầu UBND xã Xuân Chinh công khai, minh bạch về tài chính, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng.

Thanh tra huyện cũng yêu cầu ông Cầm Bá Nhang và ông Cầm Bá Tùng có trách nhiệm nộp lại số tiền 120,2 triệu đồng vào ngân sách.

Tuấn Minh