Theo ông Nghị, trước mắt, Bộ Chính trị sẽ quyết định thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ mới của TP Hà Nội mở rộng. Đây sẽ là ban chấp hành chính thức cho đến hết nhiệm kỳ. Ông Nghị cho biết sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó sẽ quyết định, nhằm đưa bộ máy nhân sự mới của thủ đô Hà Nội hoạt động thuận lợi từ ngày 1-8. Về tài sản công, trụ sở, vẫn sử dụng nguyên trạng những gì đang có.

T.Dũng