“Chúng tôi xin chúc mừng Giám mục Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội. Việc bổ nhiệm này được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa Chính phủ VN và Tòa thánh Vatican”.

P. Dương