Cụ thể, đại úy Cao Trần Đức, cán bộ trạm CSGT Rạch Chiếc, bị điều chuyển về Đội CSGT Bến Thành làm công tác thanh lý xe; đại úy Phú, cán bộ CSGT Đội CSGT An Lạc (trạm 4), bị điều chuyển vào tổ làm công tác thanh lý xe chờ nghỉ hưu; thượng úy Thái Văn Mỹ và trung úy Nguyễn Văn Nghĩa, Đội CSGT An Sương, bị điều chuyển về Đội CSGT Hàng Xanh làm công tác thanh lý xe.
 
Riêng 4 chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (PC18) là chiến sĩ nghĩa vụ nên Phòng CSGT báo cáo về PC18 để xử lý kỷ luật.

M.Sơn