Kiểm tra, bảo trì mạng lưới cung cấp điện theo định kỳ cũng là giải pháp tiết kiệm điện năng. Ảnh: Quý Lâm
* Phóng viên: Đầu mùa khô năm 2011, dư luận đưa ra nhiều cảnh báo về  nguy cơ thiếu hụt điện ở TPHCM, tuy nhiên, cuối cùng TP cũng vượt qua an toàn. Có được điều này là do đâu, thưa ông? 

- Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Thiếu hụt điện là nỗi lo rất lớn của ngành điện TP nhưng cũng là động lực để chúng tôi quyết tâm vượt qua thử thách. Việc tiết kiệm được gần 400 triệu KWh đã giúp TPHCM vượt qua 6 tháng mùa khô năm 2011, vốn được tiên lượng sẽ thiếu điện trầm trọng. Kết quả này có được từ rất nhiều chương trình vận động, từ cơ quan Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, gia đình, trường học, chiếu sáng công cộng, bảng hiệu quảng cáo...

Theo thống kê, khối chiếu sáng - bảng hiệu quảng cáo tiết kiệm được 77,8 triệu KWh; khối cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 37,18 triệu KWh; khối khách hàng thắp sáng sinh hoạt tiết kiệm được 194,61 triệu KWh và khối khách hàng sản xuất, dịch vụ tiết kiệm được 81,72 triệu KWh.

* Có vẻ như tiết kiệm điện là chương trình được người dân, khách hàng rất ủng hộ?

- Đúng vậy, người dân đã nhận ra lợi ích của việc tiết kiệm điện. Gia đình, cơ sở, doanh nghiệp không chỉ  giảm được chi phí cho tiền điện mà quan trọng hơn họ hiểu rằng việc tiết kiệm sẽ giúp ngành điện duy trì được việc phân phối điện liên tục và ổn định, nghĩa là không phải tiết giảm điện. Ai cũng biết việc gián đoạn cấp điện sẽ dẫn theo rất nhiều thiệt hại và phiền toái.

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2011 nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 1,6 triệu hộ gia đình. Kết quả sau 3 tháng triển khai (tháng 4, 5, 6-2011) đã có 811.306 hộ có lượng điện năng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ với sản lượng điện tiết giảm là 227,3 triệu KWh. Chương trình đã chọn được 10.000 hộ gia đình để công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận/huyện” và 240 hộ gia đình được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp TP”.

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện được triển khai đúng vào thời điểm mùa khô nên có ý nghĩa rất lớn trong công tác điều hành sản lượng, không phải tiết giảm điện do thiếu nguồn. Chương trình đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi thực hiện tiết kiệm điện tại các địa phương, qua đó, cho thấy việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đã thật sự đi vào đời sống hằng ngày của đại đa số người dân.

* Theo ông, đâu là khoảng trống chưa khai thác trong thực hiện tiết kiệm điện ở TPHCM?

- Theo chúng tôi, tiềm năng tiết kiệm ở TPHCM vẫn còn lớn. Các nhà máy, cơ sở sản xuất hiện vẫn còn sử dụng công nghệ lạc hậu so với các nước tiên tiến, việc sử dụng năng lượng còn lãng phí so với nhu cầu, do đó, việc thay đổi bằng công nghệ tiên tiến sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất. Đối với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, ý thức tiết kiệm chưa cao, như mở bảng hiệu quảng cáo suốt đêm, mở hệ thống điều hòa quá lạnh, mở đèn sáng quá mức cần thiết… Riêng nhóm khách hàng sinh hoạt, một số bộ phận chưa ý thức cao về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như sử dụng chiếu sáng không hợp lý, không tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu, kiến thức về tiêu dùng và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện còn hạn chế…

Đặc biệt ở vùng ven, nhiều đèn chiếu sáng đường hẻm do người dân tự quản có tình trạng “quên” tắt vào ban ngày.

* Vậy mùa khô năm nay, ngành điện có biện pháp nào để không phải cắt điện, thưa ông?

- Ngoài phát huy các chương trình đã áp dụng trong năm ngoái, công tác tiết kiệm điện năm 2012 được triển khai đồng bộ với những giải pháp quyết liệt hơn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Tổng công ty yêu cầu ban chỉ đạo tiết kiệm điện và điều hành sản lượng tại các công ty điện lực phải phân nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, từng nhóm công tác, có biện pháp xem xét trách nhiệm khi không hoàn thành công tác được giao. Trong giai đoạn thiếu điện, cần thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm dãn bớt nhu cầu về điện, như dịch chuyển ca sản xuất sang giờ bình thường và thấp điểm, dịch chuyển ngày sản xuất từ ngày thường sang ngày thứ bảy và chủ nhật…

Đối với khách hàng, chúng tôi khuyến nghị các khách hàng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định. Các cơ quan hành chính sự nghiệp được yêu cầu hoàn thành việc đăng ký phương án sử dụng điện trước ngày 31-3 và có biện pháp theo dõi việc thực hiện tiết kiệm điện của đối tượng này.

Tiết kiệm hơn 550 tỉ đồng

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM, nếu quy ra tiền từ số KWh điện tiết kiệm được trong năm 2011 sẽ là 553,57 tỉ đồng. Dù mục tiêu hàng đầu của việc tiết kiệm điện là nhằm bảo đảm cung ứng điện nhưng số tiền tiết kiệm trong nhân dân và những lợi ích về bảo vệ môi trường cũng là động lực quan trọng để ngành điện phát triển sâu rộng hơn các chương trình tương tự.

Theo tính toán, với tổng sản lượng điện tiết kiệm năm 2011 là 397 triệu KWh, có nghĩa là TPHCM đã giảm được 168,26 tấn CO2 thải ra không khí.

Quý Lâm thực hiện