Bản giải trình nêu rõ: Từ chiều 18 đến hết ngày 20-4 Đại hội thảo luận về các Văn kiện, đã có 1553 lượt ý kiến phát biểu tại Đoàn và 29 ý kiến tại Hội trường. Không khí thảo luận rất sôi nổi, tranh luận, nội dung các ý kiến phong phú, thẳng thắn, hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với các báo cáo, cho rằng các báo cáo được chuẩn bị công phu, nội dung thể hiện tính chiến đấu, tính tổng kết cao, kết cấu hợp lý, văn phong sáng sủa, ngắn gọn, dễ hiểu. Sau khi tổng hợp ý kiến của Đảng bộ các cấp, ý kiến của đảng viên, chất lượng các báo cáo được nâng lên rõ rệt, nhất là những nội dung lớn. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội làm sáng tỏ, sâu sắc và bổ sung thêm nhiều nội dung quan trọng cả trên quan điểm chung và từng lĩnh vực cụ thể… Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các Văn kiện, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn, trước một số vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau, xin cho ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau Đại hội X. Đoàn Chủ tịch đã trình bày một số vấn đề lớn để Đại hội xem xét. Có 16 vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội gồm: Chủ đề đại hội; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kết quả 20 năm đổi mới; về các nguy cơ; về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006-2010; về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về những vấn đề xã hội bức xúc; các thành phần kinh tế; về công nghiệp hóa-hiện đại hóa; về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; đấu tranh phòng chống tham nhũng… Vấn đề được đông đảo đại biểu và dư luận quan tâm tại Đại hội lần này là Đảng viên có được làm kinh tế tư nhân hay không. Các ý kiến nhất trí cao về vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, đảng viên làm kinh tế tư nhân nhưng phải gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, ý kiến khác cho rằng, chỉ cần chấp hành luật pháp như mọi công dân khác là đủ và nhấn mạnh, đảng viên phải đi đầu trong làm kinh tế tư nhân. Một số ý kiến đồng ý để đảng viên làm kinh tế tư nhân nhưng phải có cơ chế kiểm tra, giám sát cụ thể để ngăn ngừa nguy cơ đảng viên thoái hóa, biến chất, sa vào pháp luật. Cần có qui định, giới hạn cụ thể để cho đảng viên làm kinh tế tư nhân và có sự giám sát của tổ chức Đảng đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Những cán bộ đảng, chính quyền đương chức không được làm kinh tế tư nhân… Có ý kiến đề nghị cần làm rõ vấn đề lý luận của vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, vì nhiều địa phương hiện rất lúng túng trong việc giải thích chủ trương này. Đoàn Chủ tịch có ý kiến, đảng viên làm kinh tế tư nhân là một vấn đề cụ thể, rất hệ trọng, vì liên quan đến quan điểm, đường lối của đảng được đặt ra nhiều năm nay. Vấn đề này được đưa ra bàn luận tại nhiều Hội thảo khoa học. Riêng Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận qua 4 kỳ Hội nghị. Vấn đề này cũng được thảo luận tại Đại hội đảng các cấp, được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và được đa số tán thành. Đó là một bước tiến quan trọng trong nhận thức của chúng ta sau hơn 20 năm đổi mới. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm nên còn nhiều luồng ý kiến khác nhau là điều dễ hiểu. Sự lo ngại của một số đại biểu về sự tha hóa, biến chất là chính đáng. Chúng ta nhận thức rằng, trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước ta còn nghèo, phải tập trung phát triển nguồn lực sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội. Muốn thế, phải huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng và phát huy sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc, của mọi thành phần kinh tế, thực hiện khẩu hiệu, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chúng ta không xem kinh tế tư nhân là gắn với chủ nghĩa tư bản mà lãnh đạo kinh tế tư nhân phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân, trên cơ sở chấp hành nghiêm luật pháp, chính sách của Nhà nước.
Về vấn đề chống tham nhũng, các ý kiến nêu rõ, đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, trước hết phải có các biện pháp quyết liệt chống tham nhũng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan Nhà nước liên quan đến đầu tư, cấp phát vốn, chi tiêu ngân sách; phải xóa bỏ cơ chế xin-cho, nếu còn cơ chế này thì sẽ phát sinh tiêu cực. Cần có chính sách phân bổ kinh phí chung cho các địa phương. Việc điều tiết ngân sách như thế nào phải thống nhất, đồng thời giảm các thủ tục hành chính, phân cấp quản lý hợp lý. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản phải chấn chỉnh từ khâu dự toán, thiết kế, thi công… Đại hội X thể hiện quyết tâm của Đảng ta kiên quyết phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo ra một thái độ mới, một bước chuyển mới trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống tệ nạn tham nhũng ở nước ta. Sau giải trình của ông Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Yểu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Theo kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu được 160 uỷ viên chính thức và 21 uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, thiếu 4 uỷ viên dự khuyết so với dự kiến ban đầu. Cuối cùng, Đại hội quyết định chỉ bầu 21 uỷ viên dự khuyết. Vào cuối giờ buổi sáng nay, các đại biểu giới thiệu nhân sự về chức danh Tổng Bí thư khoá X trong số các uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương khoá X họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Theo VOV

Danh sách 160 ủy viên chính thức BCH TƯ Đảng khoá X

A. Khối T.Ư (Danh sách xếp theo thứ tự ABC)

1. Hoàng Tuấn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du Lịch

2. Lê Hồng Anh, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an

3. Lê Thị Thu Ba, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

4. Trương Hòa Bình, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

5. Nguyễn Văn Chi, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ

6. Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

7. Vũ Tiến Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc

8. Phạm Thị Hải Chuyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

9. Nguyễn Thành Cung, Thiếu tướng, Chính uỷ quân khu 7

10. Hoàng Xuân Cừ, Trưởng Ban Nghiên cứu của Bộ chính trị về An ninh quốc gia

11. Nguyễn Quốc Cường, Trưởng ban Tài chính – Quản trị TƯ

12. Nguyễn Thị Doan, Phó chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra TƯ

13. Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng TƯ Đảng

14. Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

15. Lê Văn Dũng, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

16. Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

17. Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

18. Nguyễn Văn Được, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

19. Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

20. Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ, Bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước

21. Trần Văn Hằng, Phó trưởng ban đối ngoại TƯ

22. Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

23. Nguyễn Văn Hiến, Phó Đô đốc Tư lệnh quân chủng Hải quân

24. Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

25. Nguyễn Văn Hiện, Chánh án Toà án Tối cao Nhân dân

26. Đặng Văn Hiếu, Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an

27. Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

28. Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam

29. Phương Minh Hoà, Thiếu tướng, Chính uỷ Quân chủng PKKQ

30. Lê Doãn Hợp, Phó Trưởng ban TT - VH TƯ

31. Bùi Văn Huấn, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

32. Vương Đình Huệ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

33. Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính

34. Phạm Xuân Hùng, Trung tướng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Quốc phòng

35. Võ Đức Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Kinh tế T.Ư

36. Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập Báo Nhân dân

37. Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

38. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó trưởng ban Nội chính TƯ

39. Trương Quang Khánh, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

40. Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ

41. Hà Thị Khiết, Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

42. Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội

43. Phan Trung Kiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

44. Vũ Trọng Kim, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ

45. Ngô Xuân Lịch, Thiếu tướng, Chính uỷ Quân khu 3

46. Uông Chu Lưu, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

47. Trương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh Niên Nhi đồng Quốc hội

48. Vi Văn Mạn, Thiếu tướng, Chính uỷ Quân khu 1

49. Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư

50. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam

51. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam

52. Mai Văn Năm, Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo Tây nguyên

53. Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Thương mại

54. Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin

55. Lê Hữu Nghĩa, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản

56. Nguyễn Khắc Nghiên, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

57. Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

58. Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

59. Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài Chính

60. Cao Đức Phát, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

61. Mai Quang Phấn, Thiếu tướng, Chính uỷ Quân khu 4

62. Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

63. Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư

64. Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước

65. Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

66. Giàng Seo Phử, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư

67. Ksor Phước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

68. Trần Đại Quang, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

69. Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

70. Nguyễn Việt Quân, Thiếu tướng, Chính uỷ Quân khu 9

71. Tô Huy Rứa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

72. Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư

73. Nguyễn Văn Son, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư,

74. Huỳnh Ngọc Sơn, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

75. Sơn Song Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân tộc

76. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên Truyền, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh

77. Phùng Quang Thanh, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

78. Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Dầu khí Việt Nam

79. Đào Trọng Thi, Giám đốc Đại học Quốc gia

80. Phạm Văn Thọ, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ TƯ kiêm Phó trưởng ban Tổ chức TƯ, Bí thư Đảng uỷ khối I cơ quan TƯ

81. Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

82. Lê Thế Tiệm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

83. Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công An

84. Huỳnh Phong Tranh, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

85. Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Nội chính TƯ

86. Trần Văn Truyền, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ

87. Trần Văn Tuấn, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ

88. Đặng Ngọc Tùng, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

89. Phạm Minh Tuyên, Phó trưởng ban Thường trực ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TƯ

90. Đỗ Bá Tỵ, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2.

91. Hồ Đức Việt, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

92. Trần Quốc Vượng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư Đảng

B. Khối địa phương (Danh sách xếp theo thứ tự ABC)

93. Lê Thị Bân, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

94. Huỳnh Văn Be, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

95. Trịnh Long Biên, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên

96. Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

97. Võ Thanh Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

98. Đào Xuân Cần, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

99. Võ Minh Chiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng

100. Trần Thị Kim Cúc, Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang

101. Đinh Văn Cương, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Hà

102. Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

103. Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

104. Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

105. Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

106. Mai Thế Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn

107. Trần Đình Đàn, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

108. Chu Văn Đạt, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

109. Phan Tấn Đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

110. Nguyễn Văn Đẳng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

111. Huỳnh Minh Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

112. Nguyễn Văn Giầu, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

113. Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch tỉnh Bình Định

114. Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP HCM

115. Trần Lưu Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình

116. Hà Văn Hiền, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tây

117. Phùng Quốc Hiền, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

118. Vũ Huy Hoàng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

119. Vũ Ngọc Hoàng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

120. Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình

121. Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND Bình Phước

122. Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

123. Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

124. Hỗ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

125. Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư, Chủ tịch HĐND Bà Rịa Vũng tàu

126. Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM

127. Hoàng Minh Nhất, Bí thư  Tỉnh uỷ Hà Giang

128. Hà Sơn Nhin, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai

129. Nguyễn Thị Nương, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

130. Nguyễn Đình Phách, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

131. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

132. Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

133. Nguyễn Minh Quang, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lai Châu

134. Nguyễn Phong Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

135. Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang

136. Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM

137. Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

138. Bùi Thanh Quyến, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

139. Nguyễn Văn Quynh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

140. Trương Văn Sáu, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Long

141. Nguyễn Bắc Son, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên

142. Thào Xuân Sùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

143. Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

144. Trần Đình Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

145. Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

146. Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng

147. Niê Thuật, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắc Lắc

148. Trương Văn Tiếp, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

149. Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

150. Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

151. Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành uỷ thành phố Hà Nội

152. Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương

153. Nguyễn Thế Trung, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An

154. Trương Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

155. Nguyễn Văn Tự, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Khánh Hoà

156. Huỳnh Văn Tý, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

157. Y Viêng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum

158. Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Tỉnh uỷ  tỉnh An Giang

159. Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai

160. Ngô Đức Vượng, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Danh sách uỷ viên dự khuyết  BCH TƯ Đảng khoá X

(Danh sách xếp theo thứ tự ABC)

1. Phan Thanh Bình, Thành uỷ viên, Phó giám đốc đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2. Đỗ Văn Chiến, Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

3. Mai Văn Chính, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

4. Phạm Biên Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

5. Phan Xuân Dũng, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

6. Võ Văn Dũng, Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

7. Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông

8. Bùi Thị Minh Hoài, Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Nam

9. Điểu Kré, Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông

10. Nguyễn Hồng Lĩnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

11. Hầu A Lềnh, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lao Cai

12. Trần Thanh Mẫn, Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ

13. Phạm Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

14. Võ Văn Phuông, Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

15. Nguyễn Xuân Quang, Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

16. Nguyễn Thanh Sơn, Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

17. Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

18. Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

19. Võ Văn Thưởng, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

20. Trần Cẩm Tú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

21. Triệu Tài Vinh, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang